Barion Pixel
Oldalunk cookie-kat használ, amelyek információkat szolgáltatnak számunkra az oldallátogatási szokásokról, de nem tárolnak személyes információkat. Adatkezelés.
Termékek Menü

Beteggondozási megoldások a gyakorlatban

Szabó Zoltán József
Beteggondozási megoldások a gyakorlatban

Ebben a cikkben annak jártunk utána, hogy milyen lehetőségei vannak egy családnak, amikor a beteg hozzátartozójáról kell gondoskodnia. Vajon melyik beteggondozási megoldást érdemes választani: beteggondozás, házi segítségnyújtás, otthonápolás, támogató szolgálat vagy otthon segítő szolgáltatás. Óriási különbség van közöttük, de ebben megegyeznek: szeretteinkről gondoskodnak.

tovább olvasom...

Beteggondozási megoldások a gyakorlatban - Értéksziget Webáruház

Kezdjük onnan, hogy az ápolás vagy gondozás, vagyis a betegápolás vagy beteggondozás nem egymás szinonimái. Egyszerűen fogalmazva: nem Pista vagy István. Merőben mást jelent a két fogalom, amit az emberek folyamatosan kevernek, és rokonértelmű szóként használnak. Pl. amikor az inkontinens szülőn pelenkát kell cserélni, akkor is ápolásról beszélnek, és akkor is, amikor jön a gondozó katétert cserélni.

Talán úgy a legegyszerűbb különbséget tenni, hogy az ápolási feladatokhoz (később részletezzük) szakvégzettségre van szükség, míg a nem fizetős, tehát a család által megoldott, felvállalt tevékenységekhez nem szükséges egészségügyi végzettség. A kettő között felelősségbeli különbség is van – erről korábban már írtunk itt. De lássuk részletesen.

Beteggondozás, házigondozás, szociális gondozás

A beteggondozás, házigondozás, szociális gondozás rokonértelmű szavak árnyalatnyi különbséggel, de túlnyomó részt ugyanazt jelentik, és nagyon-nagyon hasonló feladatkört töltenek be. Míg a beteggondozást alapvetően a családtagok oldják meg, addig a házigondozás vagy szociális gondozás esetében megbíznak valakit vagy egy céget a gondozási feladatok ellátásával.

A beteggondozó feladatai közé jellemzően az ún. hétköznapi rutinok ellátása tartozik: pelenkázás, fürdetés, betegmozgatás, etetés, vérnyomás- és vércukorszintmérés, gyógyszerek adagolása, sétáltatás, illetve a gondozói munkakör sok esetben magában foglalja még a ház körüli teendők elvégzését is. Ez a fajta egészségügyi ellátás nem igényel szakirányú főiskolai végzettséget, hiszen nem a beteg ápolásáról szól, hanem az olyan mindennapi tevékenységek elvégzésében való segédkezést jelenti, melyeket a beteg már önállóan nem vagy nem megfelelően tud megoldani.

Az otthoni, azaz a házi beteggondozás lehet rövid vagy hosszú távú tevékenység. Gondozni z idős, beteg szülőt, házastársat, hozzátartozót vagy közeli barátot, rokont, mindenképp erőt próbáló feladat. A beteg gondozására két út nyílik: vagy valaki megoldja a családból, vagy külső segítséget vesznek igénybe. Éppen ezért semmi elítélendő nincs abban, ha a család úgy dönt, hogy képzett gondozó segítségét kéri, azonban sajnos erre nincs mindenkinek lehetősége többnyire a magas gondozási díjak miatt. Bármelyik megoldást is választjuk, a beteggondozási feladatok ellátásán sokat lehet könnyíteni, ha segédeszközöket veszünk igénybe.

De akkor mi a házi segítségnyújtás?

A házi segítségnyújtás hasonló a fentiekhez, melyet az önkormányzat térítési díj ellenében köteles biztosítani az igénylő, leginkább szociálisan rászoruló, sokszor nyugdíjas ember otthonában az önálló életvitel fenntartása érdekében. A házi segítségnyújtás egy szociális alapszolgáltatási forma, ami szociális segítést és/vagy személyi gondozást biztosít. A gondozás igényelni kell az önkormányzatnál, amit egy személyes felmérés és a díj megállapítása követ.

Házi segítségnyújtás jóváhagyása esetén a gondozó (többnyire szociális munkás, azaz megfelelő képesítéssel rendelkező személy) egészségügyi, fizikai és pszichés segítséget egyaránt nyújt a gondozottnak az előzetes megállapodás szerint.

Ez a gondozási ellátás többnyire megegyezi a beteggondozási részben leírt feladatokkal.

  • A szociális segítés feladatkörébe tartozik: mosás, vasalás, takarítás, mosogatás, tüzelő behordása a kályhába vagy épp a hóeltakarítás a ház bejáratától.
  • A személyi gondozás körébe leginkább a személyi higiéné biztosítása tartozik: mosdatás, fürdetés, ágynemű csere, az étkezésben való segítségnyújtás, vérnyomás-, vércukormérés, gyógyszeradagolás, köröm- és szájápolás.

A pszichés segítség is szintén egy fontos része a házi segítségnyújtásnak. Fontossága nem elhanyagolható, hiszen a kiszolgáltatott helyzetben nem ritka a depresszió, a szorongás és a stressz kialakulása. A pszichés segítség elsőszámú feladata tehát, hogy a gondozott egészséges lelki egyensúlya megmaradjon.

Otthonápolás, háziápolás és betegápolás

Leginkább otthonápolásként ismerjük az angol home care szakmai kifejezés alapján. Az otthoni szakápolás a fekvőbeteg-intézményi ellátást váltja ki. Olyan intézményen kívüli betegellátási forma, amelynek kereteit és szabályait törvényi rendelkezés biztosítja. Az otthoni szakápolás abban az esetben vehető igénybe, ha a beteg egészségi állapota orvosi végzettséghez nem kötött kórházi ellátást igényelne, de ezt helyettesíteni lehet az otthoni szakápolás körében nyújtható ellátással. A szakápolás igénybevételére külön szabályozás vonatkozik, azt a háziorvos rendeli el.

Azok igényelhetik a szolgáltatást, akik önmaguk ellátására képtelenek, vagy baleset, műtét után rehabilitációra szorulnak. Nagyon tág ez a terület, hiszen van, aki rövid időre kér segítséget, másoknak pedig folyamatos ellátásra van szükségük. Egyeseket pl. csak a mozgatásban kell segíteni, míg mások teljes egészében a gondozóra, ápolóra vannak utalva. Aki fekvőbeteg-szakellátásra nem szorul, a szakápolást nem veheti igénybe, ennek ellenére mégis szüksége lehet otthoni gondozásra, tehát a fentebb már bemutatott beteggondozási forma jöhet számításba.

Az otthonápolás munkatársa, a szakápoló orvosi felügyelet nélkül, de kizárólag egészségügyi főiskolai végzettséggel és legalább kétéves szakmai tapasztalattal láthatja el a rábízott beteget. Többek között a szakápoló feladatai közé tartozik a beteg fekélyeinek, felfekvésének szakszerű ellátása, a katéter cseréje, az esetleges műtéti sebek ellátása és az intravénás folyadékpótlás, infúziós terápia, szondáztatás, sztómaápolás, tartós fájdalomcsillapítás, gyógytorna, fizikoterápia stb. Tehát akkor van szükség szakápoló segítségére, ha a beteg kezelése már a kórházban elkezdődött, és azt az otthonában is folytatni szükséges.

A háziápolás a háziorvoson keresztül igényelhető. Ilyenkor a szolgálatvezető előbb felkeresi az igényt jelző háziorvost a teendők érdekében, majd ezután ellátogat a beteg otthonába. Itt megbeszélik a családdal a nyújtható szolgáltatások részleteit, időbeosztást és a szükséges gyógyászati eszközöket. Ha úgy tapasztalja a felmérést végző szakember, hogy szociális gondozásra is szükség van, úgy felveszi a kapcsolatot az illetékes szociális szolgálattal.

Amennyiben a feltételek rendelkezésre állnak, a háziápolást díjmentesen is igénybe lehet venni, ilyenkor a területileg illetékes szakápolói szolgáltató végzi a feladatokat. Ehhez a háziorvosnak kell elrendelnie az otthoni szakápolást.

Ha azonban a beteg nem felel meg társadalombiztosítás terhére történő feltételeknek, úgy mi magunk is kereshetünk otthoni szakápolással foglalkozó szakembereket, cégeket, aminek a költségeit fedeznünk kell. Ennek díja az igényelt ellátástól függően havonta minimum 80-100.000 Ft az ellátáshoz szükséges eszközök, gyógyszerek beszerzésén kívül, amit szintén nekünk kell fizetni.

Támogató szolgáltatás

Ez egy speciális területe az alapellátásnak. A támogató szolgáltatás, amit a köznyelv csak támogató szolgálatnak nevez, célja a fogyatékos emberek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően:

  • személyi segítő szolgálat, amely a fogyatékos ember aktív közreműködésével segítséget nyújt a higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez,
  • az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás szállító szolgálat által,
  • az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
  • információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
  • a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
  • segítségnyújtás a fogyatékos emberek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,
  • a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

A támogató szolgálat igényléséhez háziorvosi ajánlásra és a súlyos fogyatékosságot bizonyító dokumentumokra van szükség. A szolgáltatás igénybevételéhez térítési díjat kell fizetni, aminek a mértékét és egyébként a támogató szolgálatok működését és a munkatársak szakképesítését törvény szabályozza.

Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás

Az otthon segítés szolgáltatás célja elsősorban a fogyatékossággal élő gyermekeket, felnőtteket, sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket, tartósan beteg gyermekeket (14 éves korig) nevelő családok tehermentesítése. Lehetőséget biztosít a családtagok társadalmi integrációjához, a szülők munkaerő piaci visszatérésére, vagy meglévő munkájuk megtartására. A feltöltekezés és kikapcsolódás biztosításával erősíti a család megtartóerejét, így új erőt meríthetnek a családtagok a teherhordozáshoz.

A megbízható, szakmai segítő kellő tapasztalattal és tudással rendelkezik fogyatékos személyek gondozása terén, akire a szülők nyugodtan rábízhatják gyermeküket. A szakmai segítő felügyel a fogyatékos személyre, ellátja a személyes szükségleteinek kielégítéséhez szükséges gondozási és alapápolási feladatokat (étkeztetés, tisztálkodás, öltözködés, mozgás-mozgatás, gyógyszerezés stb.), elfoglaltságot biztosít a számára ismerős tevékenységekkel (játék, séta), ha szükséges kíséri az otthona és az ellátó intézmény (iskola, óvoda, napközi) között. A szolgáltatás rugalmasan alkalmazkodva a családok élethelyzetéhez, a nap 24 órájában, a hét bármelyik napján igényelhető, havonta 15 óra időtartamban. A jogosultságot minden esetben orvosi szakvéleménnyel, illetve egyéb dokumentumokkal kell igazolni belépésnél.

Értékteremt-Ő jótékonysági programunk nem véletlenül támogatja a fogyatékos felnőtteket gondozó családokat és az őket segítő szervezeteket. Meggyőződésünk, hogy az óriási teher, ami a vállukon van, megfelelő segítségnyújtással csökkenthető.

Az ápolást végző személy vagy cég kiválasztása

A beteggondozás és a betegápolás nagyon nem egyszerű feladat: nagyon sok felkészülést igényel és áldozathozatalt a beteg minél jobb ellátása érdekében. Sőt, a feladatra nem is alkalmas mindenki pl. a természeténél, jelleménél fogva, sőt, vannak helyzetek, amikor már jobb és célszerűbb szakemberre bízni a gondozást vagy ápolást. Ha nem ezt választanánk, akkor meg kell találni a megfelelő személyt a családban vagy az ismerősi körben. Alapvetően arra kell gondolni, hogy az ápolást végző személynek a megfelelő mentalitással kell rendelkeznie. Nem jöhet ki könnyen a sodrából, és azt is el kell viselnie, ha esetleg az ápolt személy kevésbé kedves szavakkal illeti őt. Ezt a hatalmas terhet azonban csak úgy lehet hosszú távon cipelni, ha a betegápolás mellett az ápolónak magára is van ideje, amiért a többi családtag is sokat tehet. Illetve az is lényeges, hogy minden szükséges eszköz a rendelkezésére álljon, amik megkönnyítik a mindennapos teendőket.

Ha a feladatot külsős személyre vagy cégre bízzuk, legyünk mindig körültekintők: kérjünk referenciákat, olvassunk utána az interneten, esetleg a közösségi médiában. Ha barát, ismerős ajánlja, tudjunk különbséget tenni az ő betege és a mienk között. Olyan ápolót, céget keressünk, amiről jókat hallunk – de érdemes a negatív véleményeket is kellő kritikával kezelni. Az ápoló lehetőleg ne a szomszéd néni legyen, hanem szakember, akinek jártassága, rutinja, elégséges hozzáértése van a betegápoláshoz, beteggondozáshoz. Mindez igaz a cégekre is. Ha megfelelő információ birtokában hozunk döntést, jelentősen megkönnyítjük a magunk, de legfőképp a beteg dolgát és mielőbbi felépülését.

Eszközök a beteggondozáshoz, betegápoláshoz

házi betegápoláshoz, beteggondozáshoz szükséges kellékeknek is rendelkezésre kell állniuk, amik a gondozás során nélkülözhetetlenek. Ilyenek a fürdőszobában használt kiegészítők, a sterilizálásra szolgáló eszközök és antibakteriális készítmények, de ide sorolhatjuk a beteg ágya körül szükséges termékeket is.

Nagy segítség lehet az ápolást végző személy számára, ha a kezelésben részt vevő orvosokkal és szakemberekkel közösen tervezik, szervezik meg az ápolást. Ennek megvan az az előnye is, hogy így már jó előre be lehet szerezni a szükséges segédeszközöket, és meg lehet tanulni azok használatát. Sőt, a szükséges átalakításokat is érdemes még a beteg hazaérkezése előtt elvégezni. Azaz fel lehet szerelni a fürdőszobába a kapaszkodókat, meg lehet venni a fürdetéshez szükséges eszközöket, így például a tusolószéket, illetve a speciális fürdetőszereket is.

Ha eszközökre van szükséges a beteggondozáshoz vagy betegápoláshoz, keressen bennünket bizalommal, szívesen segítünk.

Bankok és minősítések